top of page

Tentantes - em busca do positivo

Public·7 members

Polityka 41 2022.pdf


Wydawcą czasopisma Rozwój Regionalny i polityka Regionalna jest Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej powstał w 1984 roku. Wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą.
Polityka 41 2022.pdf

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page